Partners

Kernpartners

De kernpartners bepalen mee het doel, de invulling en het verloop van de campagne. Samen staan zij in voor de nieuwe, gezamenlijke huisstijl. Zij nemen een deel van de ontwikkeling, implementatie, PR en/of kost van de campagne voor hun rekening.

Provinciaal Veiligheidsinstituut

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut (of PVI) is een toonaangevend kennis- en doecentrum m.b.t. welzijn op het werk én veiligheid thuis.
Ons doel is om -via het vormen, sensibiliseren en faciliteren van mensen en organisaties- effectief bij te dragen tot een meer veilige en gezonde werk- en leefwereld. Daarom zetten we volop in op praktijk en preventiebeleving, en dit via onze opleidingen, de didactische ruimte, de doekoffers, ons informatiecentrum, onze campagnes, …
Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis willen we meebouwen aan een actief netwerk en zo mensen en organisaties verbinden tot meer welzijn.
Hierbij stellen we steeds het welzijn van klanten en medewerkers voorop.

UGent

De Universiteit Gent (UGent) is een van de vijf Vlaamse universiteiten en is met zijn meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. De UGent is een kenniscentrum dat kritische en onafhankelijke breinen samenbrengt in onderwijs én onderzoek. Naast bijdragen aan de wetenschap wil de UGent ook een bijdragen aan de maatschappij. Hierbinnen past ook het onderzoek vanuit Communicatiewetenschappen voor de Kop Opcampagne.

MICT

Mict (Media, Innovatie en CommunicatieTechnologieën) is een onderzoeksgroep binnen de vakgroep Communicatiewetenschappen van Universiteit Gent, en is een onderdeel van het innovatiecentrum imec. Mict is gespecialiseerd in innovatieonderzoek rond digitale media en communicatietechnologie waar de gebruiker centraal staat. De onderzoeksgroep is gehuisvest in stadsbibliotheek en digitale innovatiecentrum De Krook in Gent, waar inwoners en bezoekers van Gent kunnen proeven van wetenschap, digitale technologie, ondernemerschap, kunst en cultuur.

Imec

Imec is een Vlaams kenniscentrum, gespecialiseerd in nano-elektronica en digitale technologie. Imec koppelt academisch innovatieonderzoek van onderzoeksgroepen uit verschillende domeinen en verschillende universiteiten aan de noden van bedrijven en ondernemers wereldwijd. Daarnaast zet imec zich ook in om innovatieve startups te begeleiden bij het opstarten van hun onderneming.

UAntwerpen

De Universiteit Antwerpen is een onderzoeksuniversiteit, waar grensverleggend en vernieuwend onderzoek wordt uitgevoerd op internationaal niveau. Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Onderwijsinnovatie krijgt hun voortdurende aandacht, en bijzondere zorg gaat naar de opvang en begeleiding van de twintigduizend studenten in negen faculteiten.
De Universiteit Antwerpen is geen eiland op zich, maar bouwt bruggen naar het secundair onderwijs, de industrie en bij uitbreiding de hele maatschappij. Met haar vijfduizend werknemers is de Universiteit Antwerpen een van de belangrijkste werkgevers in Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen.

MIOS

MIOS is een onderzoeksgroep binnen het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. MIOS bestudeert het gebruik van digitale media door individuen voor interpersoonlijke communicatie en in hun interacties met organisaties. Het onderzoek wordt zowel bij jongeren als bij volwassenen uitgevoerd. Centrale onderzoeksthema’s van MIOS zijn: cyberpesten en andere vormen van online agressie, online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy, digitale vormen van reclame, motieven van digitaal mediagebruik, waaronder social mediagebruik. Naast onderzoek werkt MIOS mee aan het ontwikkelen en evalueren van communicatietools en andere instrumenten om individuen te informeren en te sensibiliseren.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Daarvoor start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse mediawijsheidsveld. Mediawijs inspireert het Vlaamse mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling. Daarnaast stimuleert Mediawijs mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes. Mediawijs houdt de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van media en mediawijsheid en speelt een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

De Gezinsbond

De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle gezinnen bij politici en beleidsmakers. Dag in dag uit werken we aan een gezins- en kindvriendelijke samenleving. Niet alleen voor ‘grote gezinnen’, maar ook voor gezinnen met één of twee kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders. We zijn er voor jou. In elke levensfase van je kind. Vanaf de geboorte, in de kleuterklas tot op kot. De Gezinsbond groeit met je mee.

Expertpartners

De expertpartners delen hun expertise en geven feedback op/werken mee aan de inhoud van (onderdelen) van de campagne.

VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

IDEWE

De Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen. De Groep IDEWE wenst op deze wijze een belangrijke maatschappelijke meerwaarde te betekenen door mee te werken aan een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking, aan het beperken van de verliezen voor de werkgever en de ganse samenleving, aan een verbetering van het werkklimaat en de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele werknemer en aan het beheersen van de diverse vormen van milieuschade. De groep handelt in de overtuiging dat het beperken van het aantal schadegevallen en de omvang ervan ten goede komt aan een welvarender maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven. De kwalificatie, de vorming en het welzijn van het eigen personeel verdienen hierbij bijzondere aandacht.”

Communicatiepartners

De Voorzorg

Ziekenfonds De VoorZorg provincie Antwerpen is voor zijn 450 000 leden een uniek contactpunt voor:
• de verplichte verzekering en een uitgebreid pakket aanvullende diensten en voordelen
• een breed aanbod zorgdiensten die het dagelijkse leven vergemakkelijken, zoals kinderzorg, thuiszorg, thuisverpleging, huishoudhulp met dienstencheques en hulpmiddelen
• preventie en welzijn met activiteiten en de Well2DAY-preventiecentra die een laagdrempelige instap naar een gezonder leven bieden
• vrije tijd op maat van kinderen en jongeren, vrouwen en hun gezin, senioren en personen met een beperking.